TÜSEM Bahar Toplantısı TOBB ETÜ’de Gerçekleştirildi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ-SEM); Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) Bahar Toplantısına ev sahipliği yaptı.

23 ayrı üniversiteden 40 kişinin katıldığı TÜSEM Bahar Toplantısı, 26 Nisan 2019-Cuma tarihinde TOBB ETÜ Konferans Merkezinde gerçekleştirildi. 

Toplantının açılışında konuşan TOBB ETÜ-SEM Müdürü Prof. Dr. Ramazan Aktaş, Türkiye’nin dört bir yanında verdikleri 800’ü aşkın eğitim programıyla 2006 yılından bu yana 40 binden fazla kişiyi sertifikalandırdıklarını bildirdi. Prof. Dr. Aktaş sertifikalandırma eğitimlerinin yanı sıra KOBİ’lerin her türlü sorununa çözüm için danışmanlık hizmeti de sunduklarını ifade ederek, “Danışmanlık talebinde bulunan firmalarla görüşerek güçlü ve zayıf yönlerini analiz edip  mevcut durumu ve sorunlarını belirliyoruz. Daha sonra firmanın rekabet gücünü artırmak için gereken çözüm önerilerini ortaya koyuyoruz. Gerekirse eğitim desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 89 firmaya danışmanlık hizmeti verdik” diye konuştu.  

TÜSEM Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Halefoğlu ise SEM’ler olarak iş dünyasının beklentilerine uygun eğitimler verilirken, içinde bulunulan zamanın etkilerine göre öğrencilerde yaşanan tutum değişimlerini de dikkate almak gerektiğini kaydetti. SEM’ler için hayat boyu öğrenme kavramının temel çıkış noktası olduğunu ifade eden Dr. Halefoğlu, iş dünyasının zamana göre farklılık gösteren kalifiye eleman ihtiyacının da bu meseleyle  bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Dr. Halefoğlu, SEM’lerin kamu üniversitelerinde döner sermaye statüsünde çalıştığını ve muhasebeleştirmeyle ilgili bazı sorunlar yaşandığını vurgulayarak, program kapsamında Sayıştay’dan gelen uzmanın yapacağı sunumun dikkatle izleneceğini bildirdi. 

TOBB ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay ise SEM’lerin nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve yetiştirilmiş olanların niteliklerinin korunması ve geliştirilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Üniversite ders ve eğitim içeriklerinin zamana göre değişiminin bazen yılları bulmasına rağmen, SEM’lerin bu değişimi çok hızlı gerçekleştirebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sarınay, “Sağlıklı bir hayat boyu öğrenme ortamının sağlanmasında, teknolojik ve bilgi değişimlerine esnek ve hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen SEM’ler önemli bir rol üstleniyorlar. Kamu üniversitelerine bağlı SEM’lere de bu hıza ayak uyduracak ortamın sağlanması gerekir” şeklinde konuştu.

TÜSEM Bahar Toplantısında Sayıştay Denetçisi Mahmut Güler  ‘Sürekli Eğitim Merkezlerinde Döner Sermaye Uygulamaları ve Özel Sektör İşbirlikleri’;  Bartın Üniversitesi SEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaygın ‘ EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) Avrupa Yetişkin Eğitimi Platformu’; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitim Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu ‘T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın SEM’lerde Yürüttüğü Faaliyetler’; Campusonline İş Geliştirme Yöneticisi Ömer Gül  ‘Campusonline (E-Kampüs A.Ş.) Tanıtımı’; TOBB ETÜ-SEM Eğitmenlerinden Adnan Erbaş ise ‘Topluluk Önünde Konuşma (İkna Mühendisliği)’ başlıklı birer sunum yaptı. TÜSEM katılımcıları programın sonunda Anıtkabir’i ziyaret ettiler. 

Fotoğraflar için tıklayınız...

 


06/05/2019 tarihinde eklendi.
Tüm Haberler