Hakkımızda

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 2006 yılından beri Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği 1.200'den fazla eğitime yaklaşık 112.000 kişi katılmıştır.

Günümüzde teknolojiler artan bir hızla gelişmekte ve karmaşıklaşmakta, pazarlar ise uluslararası bir nitelik kazanmaktadır. Bütün bu değişiklikler işletmelerin amaç, yapı ve davranış tarzlarını uzun dönemde yetersiz hale getirmekte ve çevreye uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır. İşletmelerin hayatta kalabilmeleri ve başarılarını devam ettirebilmeleri yenilik yapmaya, dışa dönük stratejiler oluşturabilen ve yeniliklere açık bir yönetim yapısına sahip olmaya bağlı kalmaktadır.

İşletmelerin itici beyni olan yönetim kadrolarını oluşturan kişilerin çağımızın gerektirdiği en son teknolojileri kullanabilecek, geleceği görüp değişimleri algılayabilecek ve etkin ekonomik kararlar alabilecek şekilde eğitilmeleri gerekmektedir. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ETÜSEM başta KOBİ'ler olmak üzere tüm sektörlerden her boyutta işletmenin ve bireylerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, danışmanlık, uygulama ve araştırmalarda bulunmak amaçlarıyla faaliyette bulunmaktadır.

Bireyler, kurumlar ve toplum için önem taşıyan ve yararlığı yüksek eğitimler sunmayı hedefleyen TOBB ETÜ-SEM, tüm faaliyetlerinde bilimsel yaklaşımı, güvenilir ve tarafsız bilgiyi prensip edinip, en üst seviyede kalite yaklaşımını benimsemektedir. 

Üniversite sanayi işbirliğini hedefleyen TOBB ETÜ-SEM; üniversite sonrası farklı alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen kişilere, nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı programlar düzenlemekte, işverenin taleplerine uygun, çağdaş donanımlı, kalifiye elemanlar yetiştirecek eğitim programları uygulamaktadır.

Özellikle AB'ye giriş sürecini yaşayan ülkemizde, üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek amacıyla, tüm dünyada geçerliliği olacak akredite eğitim programları gerçekleştirebilmek konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Eğitmen Kadrosu TOBB ETÜ-SEM eğitimleri akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilmekte, eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra uygulamaya yönelik olarak atölye çalışmaları, vaka çalışmaları ve örnek olaylara yer verilmektedir.

2016 yılı Aralık ayından beri asenkron online eğitimler de eğitim portföyümüzde yer almaktadır.  Asenkron online eğitimlerimiz yapmış olduğumuz işbirliği protokolü çerçevesinde www.campusonline.com adresli portal üzerinden sunulmaktadır.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle TOBB ETÜ-SEM eğitimlerine katılan kişilere dijital sertifika sunulmaktadır. Sertifikalar ve katılım belgeleri dijital doğrulanabilir belge olarak düzenlenmekte ve katılımcıların e-posta adreslerine gönderilmektedir. Dijital belgeler E-Devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir.