Kurumlara Özel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Firmaların, kurum ve kuruluşların, Oda/Borsaların üyelerinin veya çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ve süresi kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepler doğrultusunda belirlenir. Katılımcıların kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan kurumsal eğitimler, TOBB ETÜ-SEM bünyesinde yer alan eğitimlerin yeniden uyarlanması ile gerçekleştirilebileceği gibi kurumun taleplerine özel olarak da tasarlanabilmektedir.

Kurumsal Eğitimlerimizden Örnek Başlıklar:

 • Bankacılık Mevzuatı (3-4 gün)
 • Bankacılık Muhasebesi (4 gün)
 • Dijital Finans (2-3 gün)
 • Etkili İletişim ve Beden Dili
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 • Girişimcilik
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Hayatında Kuşaklar ve Kuşak Yönetimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları
 • KOBİ'lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi
 • KOBİ Kredi Süreçleri ve Firma Analizi (2 gün)
 • Kriz Ortamında İşletme Yönetimi
 • Kriz ve İletişim Stratejileri
 • Kurum Kültürü
 • Kurumsal Yönetim
 • Liderlik
 • Medya İlişkileri
 • Motivasyon
 • Muhasebe ve Mali Tablo Analizi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri Merkezli Yenilik Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri
 • Pazarlama Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • Proje Yönetimi
 • Protokol Kuralları
 • Risk - Getiri ve Portföy Yönetimi
 • Satış Teknikleri
 • Satış Yönetimi
 • Sosyal Medya ve Dijital İtibar
 • Strateji Yol Haritası Oluşturma
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Yönetim
 • Stres ve Zaman Yönetimi
 • Sunum Teknikleri
 • Takım Çalışması
 • Temel Strateji Oluşturma ve Karar Verme Yöntemleri
 • Topluluk Karşısında Konuşma
 • Türev Ürünler (2-3 gün)
 • Yeni Hedef Kitle ve Tüketiciye Ulaşmanın Yolları
 • Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetim Becerileri