Kurumlara Özel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Firmaların, kurum ve kuruluşların, Oda/Borsaların üyelerinin veya çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ve süresi kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepler doğrultusunda belirlenir. Katılımcıların kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan kurumsal eğitimler, TOBB ETÜ-SEM bünyesinde yer alan eğitimlerin yeniden uyarlanması ile gerçekleştirilebileceği gibi kurumun taleplerine özel olarak da tasarlanabilmektedir.

Kurumsal Eğitimlerimizden Örnek Başlıklar:

Uzun Süreli Eğitimler

 • Mini MBA Sertifika Programı (60 saat)
 • Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı (36 saat)
 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi* (18 saat)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi* (18 saat)

* Bu eğitimlerin sonunda katılım belgesi verilmektedir.

 

 Kısa Süreli Eğitimler (online 2-3 saat / yüz yüze 1 gün)

 • KOBİ’ler İçin Devlet Destek ve Teşvikleri
 • İhracat Destekleri
 • Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri
 • Kriz Ortamında İşletme Yönetimi
 • Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi
 • Enflasyon Muhasebesi
 • KOBİ’lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Şirket Değerlemesi
 • Girişimcilik
 • İşletmeler İçin Yalın Üretimin Önemi
 • İşletmelerde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Uygulamaları
 • Stratejik Yönetim
 • Proje Yönetimi
 • İş Hayatında İnsan İlişkileri ve İletişim
 • Diksiyon, Etkili Konuşma ve Hitabet
 • Liderlik
 • Motivasyon
 • Toplantı Kültürü, Karar Verme ve Zaman Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Kurum Kültürü
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • X Kuşağından C Kuşağına İş Yaşamında Kuşak Yönetimi
 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi
 • Kurumsallaşma (Aile Şirketleri Dâhil)
 • Sosyal Medya ve Dijital İtibar
 • Pazarlama
 • Markalaşma
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Tüketici Davranışları
 • Araştırma Yöntemleri ve Pazar Araştırması
 • Pazarlama İletişimi
 • Satış Teknikleri
 • Satış Ekipleri Yönetimi
 • E-Ticaret ve Dijital Pazarlama
 • E-Ticaret ve Dijital Ödeme Sistemleri
 • Müzakere ve İkna
 • İş Yaşamında Etkili Müzakere Becerileri
 • Sunum Teknikleri ve Rapor Hazırlama
 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları
 • Çalışma ve Dinlenme Sürelerinin Düzenlenmesi
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • Kooperatifçilik ve Kooperatiflerin Toplum Kalkınmasındaki Yeri
 • Ülkemizde ve Dünya’da Kooperatifçilik Uygulamaları
 • Örneklerle Kooperatif Türleri ve Ana Sözleşmeler
 • Kooperatif Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kooperatiflerde Pazarlama
 • Yeni Nesil Yöneticilik
 • Kurumsal Dünyada Büyük Resme Odaklanmak
 • Yeni Dünya Dinamiklerinde Yönetici Olmak (VUCA/BANİ)
 • Sabit Zihniyetten Gelişen Zihniyete Erişmek
 • Profesyonel Hayatta Esneklik, Dayanıklılık ve Çeviklik
 • Geleceğin İş Dünyasında Yer Almak ve Var Olmak