Kurumlara Özel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Firmaların, kurum ve kuruluşların, Oda/Borsaların üyelerinin veya çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ve süresi kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepler doğrultusunda belirlenir. Katılımcıların kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan kurumsal eğitimler, TOBB ETÜ-SEM bünyesinde yer alan eğitimlerin yeniden uyarlanması ile gerçekleştirilebileceği gibi kurumun taleplerine özel olarak da tasarlanabilmektedir.

Kurumsal Eğitimlerimizden Örnek Başlıklar:

Uzun Süreli Eğitimler

 • Mini MBA Sertifika Programı (60 saat)
 • Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Sertifika Programı (36 saat)
 • Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı (36 saat)
 • Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi* (12 saat)
 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi* (18 saat)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi* (18 saat)
 • Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Temelli İş - Yaşam Dengesi Programı* (10 saat)

* Bu eğitimlerin sonunda katılım belgesi verilmektedir.

Kısa Süreli Eğitim Konuları

 • KOBİ’ler İçin Devlet Destek ve Teşvikleri
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik
 • İş Etiği ve Kamu Yönetiminde Etik
 • Pandemi Döneminde İş Hayatında İnsan İlişkileri ve İletişim
 • İşletmeler İçin Sıra Dışı Büyüme Teknikleri
 • Diksiyon, Etkili Konuşma ve Hitabet
 • İşletmeler İçin Yalın Üretimin Önemi
 • Yeni Başlayanlar İçin İnovasyon
 • İnovasyona giriş - İnovasyon Tipolojisi
 • İnovasyon Yönetimine Giriş – Kurumsal İnovasyon
 • İnovasyon Yönetiminin Kapsamı
 • İnovasyon İşbirliği Yönetimi
 • İnovasyon Liderliği
 • İnovasyon Fırsatları ve Riskleri Analizi 
 • İnovasyonu Destekleyen Yapılar ve Unsurlar
 • Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)
 • İş Zanaatkârlığı (Job Crafting)
 • X Kuşağından C Kuşağına İş Yaşamında Kuşak Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Liderlik
 • Motivasyon
 • Toplantı Kültürü, Karar Verme ve Zaman Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Kurum Kültürü
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • Sosyal Medya ve Dijital İtibar
 • Değişen Dünyada İnsan Kaynakları
 • Kurumsallaşma (Aile Şirketleri Dâhil)
 • Pazarlama
 • Markalaşma
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Tüketici Davranışları
 • Araştırma Yöntemleri ve Pazar Araştırması
 • Uluslararası Ticarete Giriş
 • İhracat Pazarlaması
 • Hizmet Pazarlaması
 • Pazarlama İletişimi
 • Satış Teknikleri
 • Satış Ekipleri Yönetimi
 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya İle Ticaret
 • E-Ticaret ve Dijital Ödeme Sistemleri
 • Müzakere ve İkna
 • Sunum Teknikleri ve Rapor Hazırlama
 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi
 • Kriz Ortamında İşletme Yönetimi
 • Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 • Finansal Tablolar Analizi
 • KOBİ’lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi
 • Para Piyasaları ve Merkez Bankası Politikası
 • Kriz Döneminde Yatırım Araçlarının Seçimi ve Portföy Yönetimi 
 • Makroekonomik Göstergeler Işığında Türkiye Ekonomisine Bakış
 • Yatırım Araçlarında Teknik Analizin Kullanılması
 • Risk Yönetimi ve Türev Araçlar
 • Dış Ticaretin Finansmanı
 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları
 • Çalışma ve Dinlenme Sürelerinin Düzenlenmesi
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi