Kobi Hastanesi

TOBB ETÜ-SEM'in, KOBİ'lerin her türlü sorununa çözüm üretmek amacıyla sunduğu danışmanlık hizmeti "KOBİ Hastanesi" olarak adlandırılmaktadır. Danışmanlık talebinde bulunan firmalar ile yapılan görüşmeler neticesinde firmanın güçlü ve zayıf yönleri belirlenir, mevcut durumu ve sorunları saptanır. Firmanın rekabet gücünü artırmak için gereken çözüm önerileri ortaya konur. Gerekirse eğitim desteği sağlanır.

Tüm Danışmanlık Hizmetleri