COVİD -19 Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamına Getirilen Yeni Düzenlemeler Eğitimi (Online)

Eğitim detayı

Konuşmacı: Prof. Dr. Cem KILIÇ

Tarih: 18 Şubat 2021 Perşembe

Saat: 14.00 – 17.00

Covid – 19 salgınıyla beraber tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma ve iş yaşamını derinden sarsan gelişmeler ortaya çıktı. Salgının etkisini azaltmak amacıyla getirilen kısıtlamalar işyerlerinin kapanmasına, istihdam imkanlarının ortadan kalkmasına ve işçi – işveren ilişkilerinin durmasına neden oldu. Başlangıçta sadece iki – üç ay süreceği tahmin edilen kısıtlamalar günümüze kadar devam etti.

Bu bağlamda hükümet çalışma ilişkileri bakımından birtakım tedbirleri almak zorunda kaldı. Bu tedbirler işin ve istihdamın devamına yönelik yeni regülasyonlardan oluştu. Bugüne kadar karşılaşmadığımız yeni hukuk kurallarıyla, kanun maddeleriyle bu dönemde karşılaşır olduk. İşte bu nedenle bu eğitim kapsamında covid  salgını sebebiyle yeni gelen bir takım iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ele alıp, katılımcılara konu hakkında bilgi vereceğiz.

Bu eğitime kimler katılmalı?

Bu eğitime işletme sahipleri, karar vericilerin yanı sıra özellikle insan kaynakları yöneticileri ve personeli, işletmelerin hukuk birimlerinde görev yapan personel ve iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlar katılırlarsa önemli ölçüde fayda sağlayacaklardır.

Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?

Bu eğitim katılımcılara yeni ortaya çıkan kural ve uygulamaları anlama şansını vererek, işletmelerde eksiksiz ve hukuka uygun bir personel yönetim sistemi tesis etmelerine olanak sağlar. Ayrıca gri alan olarak adlandırılan bir takım iş hukuku alanlarında durumu yönetme kabiliyeti kazanmalarını sağlar.

Eğitim içeriği:

1)      Kısa Çalışma Uygulaması

 • Teorik açıklama
 • Hukuki Gereklilikler,
 • Uygulama
 • Yeni Getirilen Düzenlemeler
 • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

2)      Ücretsiz İzin Uygulaması

 • Ücretsiz İzin Uygulamasında Yeni Düzenleme
 • Ücretsiz İzin Dönemine İlişkin Haklar
 • Ücretsiz İzin Nakdi Desteğine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

3)      Fesih Yasağı

 • Fesih Yasağının Hukuki Temelleri
 • Fesih Yasağı Kapsamı,
 • İşletmelere Ara Çözümler

4)      Uzaktan Çalışma Uygulaması

 • Uzaktan Çalışma Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı
 • İşletmelerin Esneklik Uygulamalarında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Katılım belgesi:

Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

Prof. Dr. Cem KILIÇ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi

Kişisel Bilgiler

1968 doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik Hayatı

1989 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 1991 yılında, doktora derecesini 1995 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı’ndan almıştır.1996 – 1997 yıllarında Kanada Carleton Üniversitesi’nde “Misafir Araştırmacı” olarak bulunmuştur. Doçentlik derecesini 2002 yılında almıştır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde 2007 yılında profesörlük unvanına yükselmiştir. Akademik araştırma alanları; Sosyal Politika, İstihdam – İşsizlik, AB Sosyal Politikaları, Sosyal Güvenlik, Ücret Yönetimi ve İnsan Kaynaklarıdır.

Gazetecilik hayatına 2010 yılında Dünya Gazetesi ile başlayan Kılıç, 2011 – 2013 yılları arasında Akşam’da, 2013 yılından bu yana da Milliyet’teki köşesinde çalışma yaşamı ile ilgili yazılarını sürdürmektedir. Ayrıca, 2010 yılından beri NTV’de “NTV’ye Sorun” programıyla izleyici karşısına çıkmaktadır.

Halen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak akademik yaşama devam etmektedir.

Prof. Dr. Cem Kılıç’ın Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik alanında yayınlanmış 9 kitabı ve çok sayıda kitapta bölümü bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde 100’e yakın makalesi yayınlanmıştır.

 

Merkezimiz yeterli kontenjan oluşmaması durumunda eğitimi başlatmama kararı alabilecektir. Bu durumda eğitim ücretleri kayıt yaptırmış olan kişilerin hesaplarına iade edilecektir.