Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi (Online - Zoom)

Eğitim detayı

Konuşmacı: M. Aykut KELECİOĞLU  

Bu eğitim ile güncel vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, mevzuatta yer alan önemli ve özellikli konuların incelenerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunulması, olası vergi incelemeleri öncesinde ve sonrasında süreç yönetiminin aktarılması amaçlanmaktadır.

Bu eğitime kimler katılmalı?

Vergi ve Finans Yöneticileri

Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?

Vergi mevzuatının dağınık ve çok sayıda düzenlemeyi bünyesinde barındırması, yoruma açık pek çok konunun bulunması, yoruma açık konuların pek çoğunda birbirinden farklı yargı kararı ve bakanlık görüşü bulunması ve mevzuatın sürekli değişkenlik arz etmesi nedenleriyle bu Eğitimde aktarılacak konularda edinilecek bilgiler ışığında katılımcıların yetkinlik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca vergi düzenlemelerinin ve uygulamalarının yarattığı söz konusu karmaşıklık olası vergi incelemelerinde izlenecek yol haritasının önemini artırdığından, vergi ve finans yöneticilerine verilecek bilgiler onların daha geniş açıyla konuya bakmalarını sağlayacaktır.

Eğitim içeriği:

-        Güncel ve Önemli Bazı Vergi Düzenlemeleri  

-        Transfer Fiyatlaması ve Örtülü Sermaye Uygulamalarında Özellikli Konular

-        İştirak Kazançlarının Vergilendirilmesi

-        Nakit Sermaye Artırımında İndirim

-        Kripto Paraların Vergilendirilmesi

M. Aykut KELECİOĞLU’nun Özgeçmişi

Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bölümünde tamamlamıştır.

Kamudaki kariyerine, 1993 yılında Maliye Bakanlığı Stj. Gelirler Kontrolörü olarak başlamış, 1996 yılında yapılan mesleki yeterlik sınavında başarı göstererek, Gelirler Kontrolörü olarak atanmış, 2003 yılında, Gelirler Başkontrolörü unvanı ile görevine devam etmiştir. 2003 ve 2004 yıllarında Gelirler Kontrolörleri Eğitim ve Ankara Grup Başkanlığı’nda Grup Bşk. Yrd. olarak görev yapmıştır. 1997 yılında, Gelirler Kontrolörleri Derneği’nin yayını olan Vergi Sorunları Dergisi’nde Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Maliye Bakanlığından istifa suretiyle ayrılmış, 2016 yılına kadar özel sektörde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Finansal Eksen’e katılmıştır. Finansal Eksen’de, Vergi Direktörü-Yönetici Ortak ve Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. KGK Bağımsız Denetçi Belgesi sahibi olup, Sorumlu Ortak Başdenetçi sıfatıyla Bağımsız Denetim çalışmalarında da bulunmaktadır. 

“KDV İstisna ve Uygulama Rehberi” 2008-İSMMO, “Kooperatifler İçin Vergi Rehberi” 2006-Yaklaşım Yayınları, yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.  Bugüne kadar yetmişe yakın makalesi yayımlanmış olup, otuzun üzerinde Eğitim ve konferansta konuşmacı olarak görev almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi İİBF’de Öğretim Görevlisi unvanı ile “Şirketler Muhasebesi” ve “Mali Tablo ve Denetim” dersleri vermektedir. “İç Denetim” konusunda Türmob tarafından yetkilendirilmiş Türmob Eğitmenidir.

Katılım belgesi:

Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir. Katılım belgeleri E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecektir.

 

 

Eğitim saat 13:45 itibariyle girişlere açılacaktır. Katılımcılarımız eğitime giriş yaptıklarında öncelikle bekleme odasına alınacaktır. Host tarafından isim ve soyisimlerin kontrol edilmesi sonrası eğitime girişleri sağlanacaktır. Bu nedenle, giriş yaparken isim ve soyisim bilgilerinizi düzenlemenizi rica ederiz. Düzenlemeyi Zoom uygulamasından giriş yaparak ya da linke tıklayıp tarayıcıdan giriş yaparak  gerçekleştirebilirsiniz.

 

Merkezimiz yeterli kontenjan oluşmaması durumunda eğitimi başlatmama kararı alabilecektir. Bu durumda eğitim ücretleri kayıt yaptırmış olan kişilerin hesaplarına iade edilecektir.