Uygulamalarıyla Dış Ticaret ve Finansmanı

Eğitim detayı

Pazarların uluslararası bir nitelik kazandığı günümüzde, işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve başarılarını devam ettirebilmeleri, dışa dönük stratejiler üretebilmeleri ve dış pazarlara açılabilmeleri ile mümkündür.

Bu sertifika programı ile amacımız, bir işletmenin kuruluşu da dahil olmak üzere, dış ticaretin gerçekleştirilmesine kadar olan süreçte, mevzuat ile uygulamayı birleştirerek, katılımcıların dış ticaret işlemlerine hızla uyumlarını sağlamak, özellikle uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlar için pratik çözümleri aktarmaktır.

İçerik ve Yöntem: Program ağırlıklı olarak orjinal akreditiflerde orjinal evraklarla (ticari belgeler, uluslararası dolaşım ve taşıma belgeleri, sigorta poliçeleri, v.b.) yapılacak sınıf içi uygulamalardan oluşmaktadır. Eğitim, dış ticaretteki tüm süreçleri simüle ederek, teorik bilgi ve pratik beceriyi beraber aktarmaktadır. Simülasyon gerçek bir dış ticaret sürecindeki tüm aşamaları katılımcılara yaşatmakta ve  sürecin deneyimlenerek öğrenilmesini sağlamaktadır.

Eğitmen Kadromuz: Dış ticaret alanında uzun yıllar yönetici olarak görev yapmış, halen bu konuda danışmanlık yapan, aynı zamanda eğitmenlik tecrübesine de sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

Eğitime % 70 devam mecburiyeti bulunmaktadır. Ayrıca sertifikaya hak kazanabilmek için eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavdan 60 ve üzerinde not alınması gerekmektedir.

 PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 • İşletmenin Kuruluşu
 • Dış Ticaret Hakkında Genel Bilgiler  ve Dış Ticaret Mevzuatı
  • İç Mevzuat
  • Dış Mevzuat

(Milletlerarası Ticaret Odası-ICC)

 • Kambiyo Hakkında Genel Bilgiler ve Kambiyo Mevzuatı
 • Türkiye'de Kambiyo Rejimi
 • Kambiyo Terimleri
 • Dış Ticaret Politikaları
 • Uluslararası Mal Ticareti/Tanımlar ve Sınıflandırmalar)
 • Uluslararası Hizmet Ticareti (Tanımlar ve Sınıflandırmalar)
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
  • Ticari Belgeler
  • Taşıma Belgeleri
  • Sigorta Belgeleri
  • Dolaşım Belgeleri
  • Diğer Belgeler
  • Poliçe - Bono
  • DAB / DSB / TPTB
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • Akreditifli Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Kabul Kredili Ödeme
  • Banka Ödeme Yükümlülüğü(BPO)
 • Akreditif Şekilleri
 • İhracat Rejim Kararı ve Uygulama Esasları
 • İhracatçı Olmak
 • İhracat Şekilleri
 • İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri
 • İhracatta KDV İstisnası
 • İthalat Rejim Kararı ve Uygulama Esasları
 • İhracatı Teşvik Mevzuatı
  • Dahilde İşleme Rejimi
  • Hariçte İşleme Rejimi
  • Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Vergi,Resim Harç İstisnası
  • Yatırım Teşvik Mevzuatı
 • Teşvik Belgeleri
 • İhracatta Devlet Yardımları
 • Serbest Bölgeler
 • Dış Ticaretin Finansmanında Kullanılan Krediler
  • Nakit Krediler (Sevk Öncesi Krediler/Sevk Sonrası Krediler)
 • Döviz Kredileri
 • TL.İhracat Kredileri
 • Forfaiting
 • Adi İştira
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(EXIMBANK) Kredi  Programları
 • Gayri nakit  Krediler
 • İthalat Kredileri
 • Harici Garantiler
 • Teminat Mektubu Kredileri
 • Yurt  Dışındaki İhracat  Kredisi  Garanti  Kuruluşlarının  Garantisi  Kapsamında  Sağlanan  Krediler
 • Dış  Ticaretin  Finansmanında  Bazı Uluslararası  Finans  Kuruluşları  Kredileri
  • Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Kredileri
  • Uluslararası Finans Kurumu Kredileri
  • Avrupa Yatırım Bankası Kredileri
  • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kredileri
 • Döviz  kuru  Riskinden  Korunma (Hedging) Yöntemleri
 • Avrupa  Birliği
 • Gümrük Birliği
 • Dış  Pazar  Araştırması
 • Fiyatlandırma
 • Yazışma Usulleri
 • Uluslar Arası İlişkiler
 • Tedarik Zinciri
 • Uluslar Arası Tahkim
 • E-Ticaret
 • Örnek Olay Uygulamaları