Turquality Destekleri Eğitimi

Bu eğitim 23/6/2021 tarihinde başlıyor, Hemen online kayıt yaptırabilirsiniz.
Eğitim Süresi
3 Saat, Başlangıç: 23/6/2021 - Bitiş: 23/06/2021
Eğitim Toplam Süresi ve Günleri
3 saat
23 Haziran 2021 Çarşamba (14:00 - 17:00)
Eğitim Ücreti
270.00 TL (KDV dahildir.)
Kontenjan
50
-Aynı kurumdan 3 veya daha fazla kişi katılması durumunda kişi başı % 10 indirim uygulanmaktadır.
Eğitim detayı

TURQUALITY®: KÜRESEL PAZARLARA KATMA DEĞERLİ İHRACAT ARTIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR MARKALAŞMA DESTEK PROGRAMI

Konuşmacı: Ömür DEMİR KIZILARSLAN

Tarih: 23 Haziran 2021 Çarşamba (14.00 – 17.00 saatleri arası)

TURQUALITY®; uluslararası gelişme potansiyeli olan mal ve hizmet ihracatçısı şirketlerin faydalandığı devlet destekli bir markalaşma programdır. Program; yararlanıcı şirketleri, yüksek katma değer yaratan, küresel pazarlarda pazar payını artıran, güçlü markalaşma stratejisine sahip, üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimine sahip, kurumsal yapılar hâline dönüştürmeyi hedefler. Program; yararlanıcı şirketlerin uluslararası pazarda küresel marka haline gelmelerini hedefler. Ayrıca, bu markalar kanalıyla Türk malı imajının oluşturulmasını destekler. Eğitimde; mal ve hizmet ihracatında Turquality ve marka destek programları, bunların öngördüğü süreçler, şirketlere sağlanan faydalar, başvuru süreçleri, detaylı şekilde ele alınacaktır.

Bu eğitime kimler katılmalı?

Güçlü bir markaya sahip olmak, uluslararası pazarlara açılmak ve küresel oyuncu olmak isteyen, mal ve hizmet üreticisi/ihracatçısı şirketlerin yetkilileri katılmalıdır. Ayrıca, kurumsal marka gelişim programları konusunda çalışan akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımında yarar bulunmaktadır.

Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?

Bu eğitim; ihracat yoluyla uluslararası pazarlara açılmak isteyen, küresel rekabet gücü artışını hedefleyen ve markalaşma potansiyeli olan mal ve hizmet ihracatçısı şirketlerin, küresel marka haline gelmek için izleyecekleri gelişme yol haritası ve başvuracakları destek süreçleri konularında bilgi aktarımını sağlar.

Katılım belgesi:

Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir. Katılım belgeleri E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecektir.

Eğitim içeriği:

1-      Türk markalarının desteklenmesini, “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri, uygulama usul ve esasları, başvuru süreçleri.

2-      Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine ilişkin 2564 Sayılı Karar hükümleri, uygulama usul ve esasları, başvuru süreçleri.

3-      Program kapsamına giren alt başlıklar, firma ön değerlendirme süreci, otomasyon sistemi, sunulacak belgeler, gelişim yol haritaları.

4-      Program kapsamına giren üniversite-özel sektör işbirlikleri, yönetici geliştirme programları.

5-      Programdan faydalanan markalar, başarı hikayeleri.


Ömür Demir Kızılarslan’ın Kısa Özgeçmişi

Ömür Demir Kızılarslan, uluslararası ticaret alanında, çok taraflı ticaret kuralları ve uygulamaları, politika analizi, kurumsal ve düzenleyici hukuki çerçeve, ticaret müzakereleri ve uygulama konularında geniş tecrübeye sahiptir.

Kızılarslan, dış ticaret alanındaki 33 yıllık kamu görevine 1985 yılında, o zamanki adıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda başladı. 1985-2009 Döneminde aynı kurumda uzman, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak sorumluluklar üstlendi. 2010-2014 Yıllarında Ekonomi Bakanlığı’nda, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Kızılarslan, kamu görevi sırasında, 1993-1997 yıllarında, Cenevre’de Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsiciliği’nde çalıştı. 2003-2006 yıllarında Londra’da, 2014-2018 yıllarında ise Vasington’da, Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı.

Şubat 2019’da kamu görevinden emekli olan Kızılarslan, dış ticaret ve uluslararası iş ve pazar geliştirme, stratejik planlama, girişimcilik konularında danışmanlık yaptı. Halen, Finansal Eksen GGI’da Stratejik Yönetim Danışmanlığı ve Dış Ticaret Hizmetleri Direktörü olarak çalışmaktadır.

Kızılarslan, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (1985) mezunudur.

 

Eğitim saat 13:30 itibariyle girişlere açılacaktır. Katılımcılarımız eğitime giriş yaptıklarında öncelikle bekleme odasına alınacaktır. Host tarafından isim ve soyisimlerin kontrol edilmesi sonrası eğitime girişleri sağlanacaktır. Bu nedenle, giriş yaparken isim ve soyisim bilgilerinizi düzenlemenizi rica ederiz. Düzenlemeyi Zoom uygulamasından giriş yaparak ya da linke tıklayıp tarayıcıdan giriş yaparak  gerçekleştirebilirsiniz.

 

Merkezimiz yeterli kontenjan oluşmaması durumunda eğitimi başlatmama kararı alabilecektir. Bu durumda eğitim ücretleri kayıt yaptırmış olan kişilerin hesaplarına iade edilecektir.