Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Eğitim detayı

Pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin uygulamaya dönük ve kapsamlı bir içeriğe sahip olan bu eğitimle amacımız, bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen kişilere, yoğun sınıf içi uygulamalara yer vererek, detaylı bilgi aktarmaktır.

Eğitim, konusunda uzman ve deneyimli akademisyen ve profesyoneller tarafından verilmektedir.

Eğitime % 70 devam mecburiyeti bulunmaktadır. Ayrıca sertifikaya hak kazanabilmek için eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavdan 60 ve üzerinde not alınması gerekmektedir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 • Pazarlamaya giriş
 • Pazarlama kavramı
 • Trendler, son yıllardaki gelişmeler
 • Pazarlama araştırması
 • Pazarlama karması (4P)
 1. Ürün / hizmet
 2. Fiyat
 3. Dağıtım
 4. Tutundurma (Reklam, satış promosyonları, halkla ilişkiler ve tanıtım, kişisel satış)
 • Segmentasyon
 • Konumlandırma
 • Marka yönetimi
 • Tüketici davranışları
 • Tüketici algısı ve nöropazarlama
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 • Yüz yüze iletişim
 • Doğrudan satış ve satış elemanları
 • Pazarlamaya eleştirel bakış
  • Satış Kavramı
  • Satış Çeşitleri
  • Satış İletişimi
 1. Temel Hedef 
 2. Satışta Beden Dili
 3. Birey ve Kurum Olarak İletişim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 4. İletişim Kururken Yapılması Gereken Davranışlar ve Yapılan Hatalar
 • Profesyonel Görünüm
 1. İlk İzlenim
 2. Sevilebilirlik
 • Sunum Teknikleri
 • Satışta Sorumluluklar
 • Satış Aşamaları
 • Ürün ve Hizmet
 1. Şirket Ürün
 • Üretici İlişkileri
 • Rekabet Yönetimi
 • Rakip Ürün - Üretici
 • Fayda Teorisi
 • Müşterimin Müşterisinin Faydası
 • Müşteri İlişkileri ve Takibi
 1. Müşteri Bulmak
 2. Değerlendirmek – Potansiyel / Olası
 3. Müşteri Takibi
 • Ziyaret Planlaması
 1. Randevu Almak
 2. Bir Sonraki Ziyaret
 3. Ziyaret Sonrası
 • Dinlemek ve Müşterinin İşini Anlamak
 1. Müşterinin Mimarisi
 • Sağlam Bağlar Kurmak
 • Sözleri Yerine Getirmek
 • Müşteri Kriz Yönetimi
 • İtiraz Karşılama Teknikleri
 • İkna
 • Pazarlık
 • Satış Kapatma
 • Müşteri Gereksinim Analizi
 • Risk Analizi
 • Bilgi işlem sistemleri ve Satış
 • Satış Ekipleri Yönetimi
 1. İşe alma / girme
 2. İşten çıkarma / çıkarılma
 3. Performans değerlendirmesi
 4. Yönetimsel sorumluluklar
 5. Eğtimsel sorumluluklar