Kooperatifçilik Eğitimi (Online-Zoom)

Eğitim detayı

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatif Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında Üniversitemiz Eğitim Sağlayıcı olarak yetkilendirilmiştir. Bu yetki kapsamında gerçekleştireceğimiz “Kooperatifçilik Eğitimleri”, T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Ticaret Uzmanları ve Merkezimiz eğitmenleri tarafından verilecektir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları uyarınca çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır.

Katılım Belgesi:

Eğitime 4/5 oranında (32 saat) devam mecburiyeti bulunmaktadır. Eğitim sonunda eğitime 4/5 oranında devam eden katılımcılar adına, T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı dijital katılım belgesi hazırlanacaktır. Katılım belgeleri E-Devlet’te de sorgulanabilecektir.

Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır. Bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım belgelerinin süresi de 8 yıldır.

Eğitimin İçeriği:

TEMEL KONULAR

 1. Kooperatifçilik Kavramı ve Önemi (2 saat)
 2. Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri (2 saat)
 3. Kooperatiflerde Ortaklık  Sıfatının  Kazanılması ve Kaybedilmesi (2 saat)
 4. Ortakların Hakları ve Ödevleri (4 saat)
 5. Kooperatif Genel Kurulu (3 saat)
 6. Kooperatif Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu (4 saat)
 7. Kooperatiflerin Üst Örgütlenmesi (2 saat)
 8. Kooperatiflerde Dağılma ve Tasfiye (2 saat)
 9. Kooperatiflerde Belge Düzeni ve Vergilendirme (3 saat)
 10. Kooperatiflerde Muhasebe (4 saat)
 11. Kooperatiflerde Kurumsal Yönetim (2 saat)

 DESTEKLEYİCİ KONULAR

 1. Kooperatiflerde Girişimcilik (2 saat)
 2. Kooperatiflerde Pazarlama (3 saat)
 3. E-Ticaret (3 saat)
 4. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik Kurallar (2 saat)