Finansçı Olmayanlar için Finans

Eğitim detayı

İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve firma kaynaklarının doğru kullanılması, yöneticilerin finansal bakış açısına sahip olmaları ve finansal verileri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür. İşletme finansmanı ile ilgili konuların paylaşılacağı bu eğitimle, finans bilgisine sahip olmayan firma sahipleri ve yöneticilerin işletmenin değer artırma hedefine ulaşmasında finansal kaynakları en doğru biçimde değerlendirme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bilgisayar destekli sunulacak derslerde finansman matematiği, risk yönetimi, ve portföy yönetimi konularında güncel uygulamalara yer verilecektir.

Eğitmen Kadromuz:

Eğitimimiz; konusunda uzman ve tanınmış, işletmelere finansal konularda danışmanlık yapan bir kadro tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitime % 70 devam mecburiyeti bulunmaktadır. Ayrıca sertifikaya hak kazanabilmek için eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavdan 60 ve üzerinde not alınması gerekmektedir.

Programın İçeriği:

. Finansal Yönetimin Amacı ve Faaliyetleri
. Finansal Araçlar
. Finans Matematiği
. Finansal Tablolar ve Finansal Tablolar Analizi
. Finansal Kuruluşlar
. Finansman Kaynakları
. Finansal Piyasalar
. Portföy Optimizasyonu
. Risk Yönetimi