Eğiticinin Eğitimi

Eğitim detayı

AMAÇ:

Kurumsal eğitim yönetimi uygulamaları, kurumsal yapıların varlıklarını anlamlı bir şekilde sürdürebilmeleri için her zaman önemini korumuştur. Sürekli büyüyen, çalışan sirkülasyonu fazla veya iç dinamikleri yüksek olan kurumlar için personelin eğitimi ve geliştirilmesi işlerin yürümesi açısından hayati önem arz eden bir konu olmakla birlikte kurumsal know-how’ın sürekli geliştirilmesi, dış dünya gereksinimlerine paralel hatta dış dünyanın standartlarından daha yüksek nitelikte işgücünün kurumlar içerisinde yetiştirilmesi konusu insan kaynakları yönetimi gündeminde güncelliğini koruyan önemli başlıklardan birisidir.

Eğitim yönetimi uygulamaları, kurumsal stratejilere paralel ve sağlıklı bir iş çevresi için önemli bir gereklilik iken bu sürecin gerçek anlamda yönetiminin uygulamada çok değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Eğitim planlama, içerik geliştirme organize etme gibi görevlerin yanısıra birçok kurum, eğitim faaliyetlerinde iç eğiticilerden de faydalanmaktadır.

Bu eğitim programında kurumlarda eğitim yönetimi uygulamaları alanında çalışan uzmanlar ile insan kaynakları uzmanlarının eğitim yönetimi alanındaki farklı uygulamaları yönetimin tüm fonksiyonları ile ilişkilendirerek ve uluslar arası örnekler çerçevesinde tekrar ele almaları ve yeni bakış açıları kazanmaları amaçlanmakta; aynı zamanda kurumda eğitim yönetimi alanında çalışan personelin ve iç eğitici olarak görev yapması düşünülen katılımcıların, planlamadan içerik geliştirmeye, materyal hazırlamadan ölçme tekniklerine kadar eğitim işinin tüm özelliklerini öğrenmesi ve birçok farklı uygulama ve video çekimleri ile sunum teknikleri becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Bireysel olarak eğitim vermeyi planlayan ve eğitimciliği profesyonel anlamda bir meslek olarak değerlendiren kişiler için bu eğitim, temel bir formasyon eğitimi niteliğindedir.

YÖNTEM:

 • Oyun, uygulama ve aktiviteye dayalı eğitim programı
 • Eğitim süresince tüm başlıklara ilişkin uygulamalar yapılacaktır.
 • Eğitiminin sonunda tüm katılımcılar profesyonel birer sunum gerçekleştirecektir.

EĞİTİM ORTAMI VE KATILIMCI SAYISI:

 • Bu eğitim 12-15 katılımcı ile U sınıf düzeni ortamında gerçekleştirilmektedir.
 • Katılımcıların aktivitelerde rahat etmeleri için rahat giysiler giymeleri önerilmektedir.

İÇERİK:

 1. I. BÖLÜM: EĞİTİM VE ÖĞRENİM
  • a. Temel kavramlar, metodolojiler
  • b. Eğitim hem bir süreç hem de bir çıktıdır.
  • c. Eğitim algımız
  • d. Yaşam boyu öğrenme
  • e. İnsan kaynakları yönetimi içerisinde eğitimin rolü
  • f. Temel beceri gelişiminden öğrenen organizasyon kavramına geçiş
  • g. Entelektüel sermaye
  • h. Kurumsal öğrenme
 2. II. BÖLÜM: ÇALIŞMA YAŞAMINDA EĞİTİM
  • a. Yetişkin eğitimi
  • b. Yetişkin neden farklıdır?
  • c. Yetişkin öğrenme modeli
  • d. Kurumsal eğitim ve gelişim
  • e. Örgütsel öğrenme yetersizlikleri
  • f. Eğitimin Motivasyonel Boyutu
 3. III. EĞİTİM YÖNETİMİ
  • a. Eğitim politikaları
  • b. Kurumsal eğitim vizyonu
  • c. Eğitim ve yönetim kalitesi
  • d. Yöneticilerin eğitime desteği
  • e. Öğrenme kültürü
  • f. Öğrenmeye uygun zemin hazırlama
  • g. Sınıf eğitiminden farklı eğitim metotları
  • h. Eğitim stratejisi belirleme
  • i. Kurumsal eğitim yönetimi için gereken yetkinlikler
  • j. Eğitim projeleri geliştirme
 4. IV. BÖLÜM: EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ İ .
  • a. İhtiyaç analizi yöntemleri
  • b. İhtiyaç belirleme süreci
  • c. Hangi kaynaklar eğitim ihtiyacı bilgisini verir?
  • d. İhtiyaçlar ve içerik geliştirme
  • e. Eğitim tasarımı, içeriğe uygun metot geliştirme
  • f. Program tasarımı
  • g. Örgütsel eğitim planlama
  • h. Eğitim için en uygun zamanı belirleme
  • i. Yıllık eğitim planı hazırlama
  • j. Eğitim takvimi ve bütçesi
  • k. Zihin haritaları ile eğitim planlama
 5. V. BÖLÜM: EĞİTİM ORGANİZASYONU .
  • a. Uzun ve kısa vadeli eğitim planlama
  • b. Eğitim metotlarına göre organizasyon geliştirme
  • c. Eğitim yer ve ortam hazırlığı
  • d. Sınıf düzenleri
  • e. Öğrenme ortamlarını iyileştirmek
  • f. Eğitim’e uygun eğitici özellikleri ve seçimi
  • g. Eğitim Birimi yapılanması
 6. VI. BÖLÜM : ÖĞRETİMDE DENETİM
  • a. Modern denetim yöntemleri
  • i. Sınıf denetimi (eğitici sözel ve hareket akışı)
  • ii. Öğrenme denetimi (genel öğrenme düzeyini tespit)
  • b. Ölçme ve değerlendirme
  • i. Tepkiyi ölçme
  • ii. Öğrenmeyi ölçme
  • iii. Memnuniyeti ölçme
  • iv. Sınav, mülakat
  • v. Anket
  • vi. İzleme eğitimleri
  • vii. Performans ölçümleri
  • viii. Ölçüm sonuçlarının kullanımı
 7. VII. BÖLÜM: EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLAMA .
  • a. Eğitime özgü metodoloji ve materyal geliştirme
  • b. Ders notu, kitapçık hazırlama
  • c. Sunum hazırlama ve sunumu doğru kullanma
  • d. Eğitimde görsel materyal kullanımı
 8. VIII. EĞİTİMDE DEĞİŞİMİ YARATAN GÜÇ: İLETİŞİM
  • a. Eğitimde iletişim yönetimi
  • b. Grup iletişimi, hitap etme süreci
  • c. Konuşmaları etkili hale getirmek
  • d. Sınıf yönetimi
  • e. Soru sorma teknikleri
  • f. Katılımcıları eğitime motive etmek ve katılımcılığı sağlamak
  • g. İnteraktif Eğitim Uygulamaları
  • h. İyi Bir Konuşma Sesi (Duyulabilirlik, Volume, Ses Kalitesi ve Diksiyon)
  • i. Ses Uygulamaları
  • j. Eğiticinin beden dili
 9. IX. BÖLÜM: SUNUM TEKNİKLERİ .
  • a. Kişisel Değerlendirmeler, konuşmacının kendisini analizi
  • b. Konuşma hazırlama
  • c. Sunum planı
  • d. Power point sunumu hazırlama
  • e. Slayt dizaynı, fontlar, yazı tipi, renkler, başlık, üst-alt bilgi, arka plan
  • f. Resim, tablo, grafik ve animasyon kullanımı
  • g. Sunumlarda heyecanı yönetmek
  • h. Eğitimleri canlı tutmak
 10. X. BÖLÜM : FARKLI EĞİTİM METODOLOJİLERİ, YARATICILIK
 11. XI. UYGULAMALAR ( Tüm katılımcıların sunum hazırlamaları, katılımcıların sunumlarını yapmaları ve geribildirim görüşmeleri)
 12. XII. KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME