Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

Eğitim detayı

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN

ARABULUCULARIN YENİLEME EĞİTİMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

Bilindiği üzere,

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, arabuluculuk eğitimini düzenleyen 26. maddesinin 5. fıkrasında

“Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.”

hükmü mevcuttur.

Yenileme eğitimi, her arabulucunun sicile kayıt olduğu yıldan sonraki devam eden, her yıl için alması gereken eğitimdir. 

Bu itibarla; 

2013 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 1-834) 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl,

2014 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 835-1555)01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl,

2015 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 1556-2147) 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl,

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet adresinde yer alan "Güncel Eğitim Kuruluşları" listesindeki herhangi bir eğitim kuruluşuna başvurarak yenileme eğitimi almaları ve bu eğitimi aldıklarına dair belgenin bir örneğini mevcut sicil dosyalarına konulmak üzere Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim İçeriği:

  • Arabuluculuk mevzuatında meydana gelen değişiklikler ve İş Mahkemeleri Kanunu’nu ile gelen dava şartı arabuluculuğu (Anlatım, beyin fırtınası, grup taştırması eşliğinde)
  • Uygulamada karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri (Katılımcıların uygulama tecrübelerini ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmaları, eğitmen gözetiminde yapılacak büyük grup tartışmasıyla çözüm üretilmesi)
  • Arabuluculuk sürecinin yönetimine ilişkin beceriler (Arabulucuların geliştirilmesine ihtiyaç duydukları yeteneklerin listelenmesi ve ağırlığının belirlenmesi)
  • Arabulucuların sahip oldukları yeteneklerin pekiştirilmesine dair uygulamalar (Arabulucuların geliştirilmesine ihtiyaç duydukları yeteneklerin geliştirilmesine yönelik alıştırma etkinlikleri yapılması).
  • Senaryolar üzerinden en az 2 rol üstlenme çalışması yapılarak, her rol üstlenme çalışmasının ardından grup içi tartışma, sözlü eğitmen geri bildirimi.