4735 Sayılı Kanuna Tabi Yapım İşleri, Mal ve Hizmet Alımları Sözleşme Uygulamaları Kursu

Eğitim detayı

İhaleler sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekliler (Yükleniciler) ile ihaleyi yapan idare arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanması sürecinde, idare yetkilileri ve yüklenicilerin gerek mevzuatın kapsamlı ve karmaşık olması gerekse ihale sürecindeki dokümanın yeteri kadar ayrıntılı ve açıklayıcı hazırlanmamış olması sebebiyle; atılacak adım, uygulanacak hüküm, tesis edilecek işlem hususunda tereddüt yaşadıkları ve bu süreçte çeşitli hukuki sıkıntılarla karşılaşıldığı bilinmektedir.

Uygulamada karşılaşılan bu sıkıntıların eğitimli personel ile aşılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu eğitimin içeriği; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunun uygulamasını gösteren Yönetmelik, Tebliğ ve Şartname’lerde yapılan en son değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Eğitimde; Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile Muayene ve Kabul Yönetmelikleri düzenlemeleri ve bu düzenlemeler çerçevesinde sözleşme uygulamaları, uygulamadan örnekler verilmek suretiyle Yargıtay, Yüksek Fen Kurulu ve Sayıştay kararları çerçevesinde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Yukarıda sayılanlar çerçevesinde aşağıda yer alan konu başlıkları, en son mevzuat değişiklikleri de göz önüne alınarak, soru ve cevaplara ağırlık verilmek suretiyle işlenecektir:

 • Yapım İşleri Sözleşme Uygulamaları
 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi (8 saat)
 • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (1 saat)
 • Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (1 saat)
 • Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (1 saat)
 • Hizmet İşleri Sözleşme Uygulamaları
 • Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği (1 saat)

Eğitmen Kadromuz:

Eğitim Kamu İhale Kurumu’nda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu ve İhale Uzmanı eğitmenlerimiz tarafından verilecektir.

Eğitim yeri ve tarihi

Eğitim 16 - 17 Şubat 2016 tarihlerinde Wyndham Ankara Hotel’de 09.30 -16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılım Belgesi:

Eğitimin % 70’ine devam eden katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim bedeli:

Kişi başı eğitim bedeli KDV dâhil 550 TL’dir. Bu bedele Wyndham Ankara Hotel’de sunulacak ara ikramlar ve açık büfe öğle yemekleri dâhildir.

Eğitime aynı kurumdan 5 veya daha fazla kişinin katılımı durumunda kişi başı 50 TL indirim yapılmaktadır.

Başvuru için:

Eğitim bedelinin eğitimden önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Garanti Bankası Emek Şubesi TR39 0006 2000 7780 0006 2996 74 numaralı banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Kurumlar eğitim bedelini yatırmadan önce talep ettikleri takdirde faturaları adreslerine gönderilecektir. Eğitim bedelini eğitimden önce yatıramayan kamu kurumları ödemeyi eğitimden sonra yapacaklarına dair resmi yazı gönderdikleri takdirde katılımcılarının başvuruları kabul edilecektir.

Banka dekontu ve ekte yer alan eğitim başvuru formu sem@etu.edu.tr e-mail adresine veya 0.312.287 19 47 numaralı faksımıza gönderildiği takdirde kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Kamu çalışanlarının eğitim ücretlerinin kurumlarınca ödenmesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ekli (E) cetveli 37. sıra (a) bendine göre yapılabilmektedir.

Kamu Personelinin Kurslara katılma ve Eğitim Giderlerinin Ödenmesi Konusundaki Mevzuat

A - 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekli (E) cetveli 37. sıra (a) bendine göre;

 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri,
 • Kamu Kurumu Üst Makamın onayı ile isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderlerinin, 

kurum bütçesinin 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri tertibinden ödenmesi mümkündür.

B - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;

 • Görevlendirme yazısı
 • Fatura
 • Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge

ödeme belgesine bağlanmalıdır.