Kurumlara Özel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Firmaların, kurum ve kuruluşların, Oda/Borsaların üyelerinin veya çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ve süresi kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepler doğrultusunda belirlenir. Katılımcıların kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan kurumsal eğitimler, TOBB ETÜ-SEM bünyesinde yer alan eğitimlerin yeniden uyarlanması ile gerçekleştirilebileceği gibi kurumun taleplerine özel olarak da tasarlanabilmektedir.

Bugüne Kadar Verilen Kurumsal Eğitimlerden Örnek Başlıklar:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • AB Fonları ve AB Fonlarından Yararlanma
 • Dış Ticaret
 • Dijital Pazarlama
 • E-Ticaret ve Sosyal Medya
 • Eğitici Eğitimi
 • Etkili İletişim ve Beden Dili
 • Girişimcilik
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • İşletmelerde Teknoloji Yönetimi
 • Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları
 • KOBİ'lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi
 • Kriz Ortamında İşletme Yönetimi
 • Kurum Kültürü
 • Kurumsal Yönetim
 • Liderlik
 • Maliyet Muhasebesi
 • Microsoft Office Eğitimi
 • Motivasyon
 • Muhasebe ve Mali Tablo Analizi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri Merkezli Yenilik Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri
 • Pazarlama ve Satış Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • Proje Yönetimi
 • Risk - Getiri ve Portföy Yönetimi
 • Strateji Yol Haritası Oluşturma
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Yönetim
 • Stres ve Zaman Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Sunum Teknikleri
 • Temel Strateji Oluşturma ve Karar Verme Yöntemleri
 • Yönetici-Yönetilen İlişkisi
 • Yönetici Sekreterlik ve Asistanlık
 • Yönetim Becerileri