Kriz Ortamında İşletme Yönetimi Sertifika Programı

Eğitim detayı

Bu eğitimle amacımız, işletmeler tarafından kriz sırasında alınması gereken tedbirleri işletme fonksiyonlarının her biri (pazarlama, üretim, muhasebe-finans, halkla ilişkiler) açısından ele alarak katılımcılara aktarmaktır. Eğitmen kadromuz uygulama ve danışmanlık tecrübesine sahip akademisyenler ile doktora derecesine sahip profesyonellerden oluşmaktadır.

Programın İçeriği

 • Ekonomik krizler (nedenleri ve gelişimi)
 • Ekonomik kriz ve işletmeler
 • Ekonomik krizlerin işletmelere etkileri
 • İşletmelerin krizlerle başetmesini zorlaştıran zafiyetler
 • İşletmelerdeki yönetsel hatalar
 • Kriz ortamında işletmelerin alması gereken tedbirler
 • Kriz öncesinde alınması gereken tedbirler
 • Kriz sırasında alınması gereken tedbirler
 • Krize hazır mısınız?
 • Kriz dönemlerinde işletmelerin bankalarla ilişkileri
 • Ekonomik kriz ve finans kesimi
 • Türk bankacılığında yakın dönem
 • Bankacılıkta kredilendirme süreci
 • Kriz dönemlerinde banka ile kredi müşterisi firma arasındaki ilişkiler