Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sertifika Programı

Eğitim detayı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 HUKUK FAKÜLTESİ

“HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK SERTİFİKA PROGRAMI”

PROGRAMIN TANITIMI VE AMACI

Ülkemizde 22.06.2012 tarihli Resmi Gazete ile 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yayımlanmış ve esas olarak yayımı tarihinden bir yıl sonra da yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk Kanunu, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade etmektedir. Arabulucu ise, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder. Arabuluculuk faaliyeti bir yargısal faaliyet olmadığı gibi, yargısal yolların yerine ikame edilerek onları bertaraf eden bir yol da değildir. Arabuluculuk tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kendilerinin çözmesine olanak sağlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. İş Mahkemeleri Kanununa göre dava şartı olan arabuluculuk dışında, arabuluculuğa başvurmak zorunlu olmayıp ihtiyaridir. Taraflar arabuluculuk sürecini başlatmak, sürdürmek ve sona erdirmek konusunda serbesttir. 

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan bir eğitimdir. Sertifika Programımızın temel amacı, katılımcılara arabuluculuk süreci ve etik ilkeler doğrultusunda tarafsız bir üçüncü kişi konumunda, uyuşmazlık yaşayan tarafları bir araya getirerek aralarındaki uyuşmazlığı çözebilmeleri ve hukuki niteliğe kavuşturabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’ne göre, arabuluculuk faaliyetini gerçekleştirebilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olmak ve arabulucu siciline kayıtlı olmak şarttır. Bakanlıkça yapılan sınava katılabilmek için Arabuluculuk Eğitimi tamamlamış olmak ön koşuldur.

PROGRAMIN EĞİTİCİLERİ

Doç. Dr. Kudret ASLAN          TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Arb & Av. Nur ÖZDEN            Eğitmen, Sicile Kayıtlı Arabulucu

Arb & Av. Özlem BORA          Eğitmen,  Sicile Kayıtlı Arabulucu

Onur YÜKSEL                         TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

                                                   Uyuşmazlık Analizleri & Çözümleri Uzmanı

                                                   Arabulucu (ABD) & Müzakereci 

DERSLERİN İÇERİĞİ

Temel Hukuk Bilgisi Eğitimi (Toplam 6 saat)  

Arabuluculuk ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulama Alanları

Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na göre dava şartı arabuluculuk

Yargılama Aşamasında Arabuluculuğa Başvurulması Hâlinde Dikkat Edilecek Hususlar

Arabuluculuk Sürecinin Sonunda Yapılması Gereken İşlemler

Arabuluculuk Sürecinin Sonunda Anlaşmanın Hazırlanması ve Hazırlanan Anlaşmanın Hukuki Niteliği

 

Arabuluculuk Süreci Eğitimi (Toplam 30 saat) 

İnsan İlişkileri ve İletişim

İletişim ile İlgili Temel Kavramlar ve İletişim Engelleri

İletişim Becerileri ve Beden Dili

Müzakere Teknikleri

Çatışma, Çatışmanın Kaynağı ve Çatışmaya Gösterilen Tepkiler  

İletişim Becerileri

Arabuluculukta Uyulması Gereken Etik Kurallar

Arabuluculuk Süreci (Hazırlık/Başlangıç/Keşif ve İnceleme/Müzakere ve Sonuç)

 

Uygulama Eğitimi (Toplam 12 saat)

Eğitim alan katılımcıların gerçek bir çatışma senaryosu ortaya koyması ve arabuluculuk yöntemini kullanarak çatışmayı yönetmesi ve uyuşmazlığı çözmesi.

Hazırlanan senaryoların rol oynama tekniği ile canlandırılması.

Tüm eğitim grubunun geribildirim vermesi ve eğitmenlerin değerlendirme yapması.

 

SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğine göre, arabuluculuk sertifika programına ancak hukuk fakültesi mezunu olan ve mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olanlar katılabilirler. 

SERTİFİKA PROGRAMI KATILIM ÜCRETİ

Katılım Ücreti: 1.250,00 TL (KDV dâhil)

Sertifika Programı Katılım Ücreti kesin kayıt sırasında, katılımcının Adı/Soyadı, TC Kimlik Numarası belirtilerek;

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

İktisadi İşletmesi banka hesabı:

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Ankara Şubesi

Şube kodu 1332

Hesap No: 6299674

İBAN:  TR36 0006 2001 3320 0006 2996 74

İBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.

 

SERTİFİKA PROGRAMIN SÜRESİ

Sertifika Programının toplam süresi 48 (kırk sekiz) saat olup, mevzuat gereği program 36 (otuz altı) saatlik teori / arabuluculuk süreci eğitimi ve 12 (on iki) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır.

 

SERTİFİKA PROGRAMININ TARİH VE SAATLERİ

Program; 2 Nisan - 11 Nisan 2018 tarihleri arasında toplam 10 Gün sürecektir.

Dersler hafta içi 16: 30 - 20: 30 saatleri arasında (günde 4 saat),

Cumartesi ve Pazar günleri ise 9: 00 – 13: 00 ve 14: 00-18: 00 saatleri arasında günde toplam 8 saat olarak yapılacaktır.

 

DERSLERİN YAPILACAĞI YER

Dersler, “TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisler, Söğütözü Cad. No: 43, Söğütözü - ANKARA” adresinde yapılacaktır.

 

SERTİFİKA PROGRAMI KAYIT TARİHLERİ    

 Ön Kayıt:     1 Mart – 21 Mart 2018

Kesin Kayıt:  22 Mart - 30 Mart 2018 (Kayıtların kesinleşebilmesi için bu tarihler arasında eğitim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.)

 

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sertifika Programı”na katılmak isteyenlerin 30 Mart 2018 tarihine kadar “Kesin Kayıt” için, gerekli olan belgeleri hazırlayarak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yabancı Diller Bölümü, Söğütözü Caddesi No: 41

adresine teslim etmesi veya tarayarak e-mail yoluyla tobbetusem@yandex.com adresine “Temel Arabuluculuk Kesin Kayıt” açıklamasıyla göndermesi gerekmektedir.

 

NOT: Yeterli katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinin programı iptal etme hakkı saklıdır.

 

SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

- Kesin Kayıt Formu

- Sertifika Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu

- Hukuk Fakültesinden Mezun Olduğunu Gösteren Belge (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi vs.)

- 5 (beş) Yıllık Mesleki Kıdemi Olduğunu Gösteren Belge

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gerekli olan belgelerin, kesin kayıt süresi içerisinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yabancı Diller Bölümü, Söğütözü Cad. No: 41 adresine teslim edilmesi veya tobbetusem@yandex.com adresine taranarak gönderilmesi gerekmektedir.