Yeterlik Değerlendirmesinde Aranacak Kriterlere ve İstenecek Belgelere İdari Şartnamede Yer Verilmemesi Hususunun Değerlendirilmesi

Güncel Mevzuat Dergisinin Eylül-Ekim 2015 tarihli sayısında yayımlanmıştır...

Doküman için tıklayınız...

24/11/2016 tarihinde eklendi.
Tüm Blog