Uzlaştırmacı Eğitimi (Hafta Sonu 1 Kasım 2019)

Eğitim detayı

Üniversitemiz Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilen eğitim kuruluşları arasında yer almakta ve Türkiye genelinde eğitim verme yetkisine sahip bulunmaktadır.

Kontenjanlar 30 kişi ile sınırlıdır.

“Dersler, 1 Kasım 2019 Cuma günü (13.00-21.00) başlayacak olup, 2-3 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günleri (09.00-18.00) devam edecek ve izleyen hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar (8-9-10 Kasım 2019) günleri de aynı saat aralıklarında yapılacaktır. Bu çerçevede, her biri sekiz ders saatinden oluşan toplam altı günde eğitim tamamlanacaktır.”

ÖNEMLİ NOT: Eğitimin sonunda verilecek olan katılım belgesine hak kazanabilmek için, eğitimin 11/12’sine (44 ders saati) devam edilmesi gerekmektedir. Eğitimin 11/12’sine devam etmeyenlere katılım belgesi verilemeyecektir. 

EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER 

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

(ADRES: Söğütözü Cad. No: 43 Söğütözü/ANKARA)

EĞİTİM FİNANSMANI VE ÜCRETİ

-Eğitimin finansmanı esas olarak katılımcılardan alınan ücretlerle karşılanacaktır.

-Eğitim sırasında katılımcılara çay-kahve ve atıştırmalık yiyecek ikramlarında bulunulacaktır.

SERTİFİKA PROGRAMI KAYIT TARİHLERİ   

 Ön Kayıt:      29 Temmuz 2019 –23 Ekim 2019

 Kesin Kayıt:  24 Ekim 2019 - 25 Ekim 2019  

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi banka hesabı:(Eğitim Ücreti tarafınıza bilgi verildikten sonra yapılması önemle rica olunur.)

Hesap Adı: TOBB ETÜ-SEM

İBAN:  TR67 0006 2000 1700 0006 2936 74 - Garanti Bankası 

İBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Buradan hareketle uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

-          Siyasal Bilgiler Fakültesi

-          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-          İktisat Fakültesi

-          İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:

-          Anayasa Hukuku

-          Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

-          Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

-          Ceza Muhakemesi Hukuku

-          Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

-          Ticaret Hukuku

-          İş Hukuku

-          Borçlar Hukuku