PRE-TOEFL iBT & TOEFL iBT KURSU

Eğitim detayı

TOEFL iBT

ABD merkezli ETS (Educational Testing Services) tarafından oluşturulan ve bu kurum tarafından yetkilendirilmiş sınav merkezleri (TOBB ETÜ SEM, ETS tarafından tekilendirilmiş sınav merkezidir.) tarafından yapılan TOEFL iBT standartlaştırılmış bir testtir. TOEFL iBT sınavı öğrencilerin İngilizce yeterlilik seviyelerini ölçmede kullanıldığı gibi, seviyelerini belgelendirmede de kullanılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarında, yurt içi ve yurt dışı üniversitelere başvurularda, üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarını atlamada ve yurt içinde ve yurt dışında birçok işyerinde de işe alımlarda TOEFL iBT yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu testte 4 temel dil becerisi, sırasıyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma internet aracılığıyla ölçülmektedir.

 

TOEFL iBT programlarımız Pre-TOEFL iBT ve TOEFL iBT olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

 

Pre-TOEFL iBT: Pre-TOEFL IBT kursuna katılmak isteyenlerin ETÜ SEM TOEFL IBT Simülasyon Sınavı’ndan 45-60 puan almaları gerekmektedir. Bu programa Genel Avrupa Dil Standardı’na göre B1 seviyesinde belgesi olanlar da katılabilir. Aşağıdaki tabloda diğer sınavlara ilişkin eşdeğerlikler verilmiştir. Pre-TOEFL iBT kursu TOEFL iBT kursuna hazırlık amaçlı düzenlenmiştir. Bu kursun amacı var olan İngilizce seviyesinin bir üst düzeye çıkmasını sağlamak ve TOEFL iBT farkındalığını arttırmaktır. Bu kursta TOEFL iBT’den 61 puan üzeri hedeflenmektedir. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen Pre-TOEFL iBT kursunda derslerimiz hem sınıf hem de bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

 

TOEFL iBT: TOEFL iBT kursuna katılmak isteyenlerin ETÜ SEM TOEFL iBT Simülasyon Sınavı’ndan 60 ve üstünde puan almaları gerekmektedir. Bu programa Genel Avrupa Dil Standardı’na göre B2 seviyesinde belgesi olanlar da katılabilir. Eşdeğerlik tablosunda diğer sınavlara ilişkin eşdeğer puanlar verilmiştir. TOEFL iBT kursunun amacı var olan İngilizce seviyesinin bir üst düzeye çıkmasını sağlamaktır. Bu kursta TOEFL iBT’den 80 puan üzeri hedeflenmektedir. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen TOEFL iBT kursunda derslerimiz hem sınıf hem de bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

Bir programın açılabilmesi için en az sekiz kursiyerin başvurusu gerekmektedir.

 

Tablo: Eşdeğerlik tablosu

 

 

KPDS

ÜDS

 

TOEFL

IBT

 

TOEFL

CBT

 

TOEFL

PBT

 

IELTS

30

38

113

427

4.0

40

45

133

450

5.0

50

53

153

477

5.5

60

61

173

500

6.0

70

71

193

530

6.5

75

76

207

540

6.5

80

79

213

550

7.0

85

100

250

600

7.5

Devam: Kayıt yaptırıp programa başladıktan sonra %80 oranında devam zorunluluğu vardır.