Mahalli İdarelere (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi

Eğitim detayı

Bu eğitimle amacımız, AB ve Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına yönelik olarak;
•    Sistemin nasıl çalıştığı,
•    Nasıl takip edilip sistemden nasıl faydalanılacağı,
•    Proje hazırlama sürecinin nasıl olması gerektiği,
•    AB-Kalkınma Ajansı gibi ilgili kurumların tanıtımı,
•    IPA programı ve Kalkınma Ajansı programlarının tanıtımı,
•    Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
konularında bilgi ve becerinin aktarılmasıdır.

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, hem AB hem de Kalkınma Ajansı Hibelerinden faydalanmak için bilinmesi zorunlu yöntemdir. Eğitmenlerimiz, eğitim esnasında interaktif uygulama yöntemini kullanarak gerçek proje başvuru sürecini başlangıcından sonuçlanma aşamasına kadar birebir simüle edecek, bu sayede hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriyi bir arada aktaracaktır.

Bu eğitim sonrasında Mahalli İdarelerimiz, AB ve Kalkınma Ajanları hibeleri ile kaynak yaratabilir, hizmet kalitelerini arttırabilir, kurumsal yapılarını güçlendirebilir ve bölge geleceğine yatırım yapabilir hale geleceklerdir. Eğitime, AB ve Kalkınma Ajansı Hibe Sistemlerinden faydalanarak hizmet finansmanı sağlamak isteyen tüm belediye temsilcileri katılabilirler.