Ankara Barosu İşbirliğiyle İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi-4

Eğitim detayı

Uzmanlık eğitimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Bakanlıkça daha önce arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşları tarafından verilebilir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 15 Mayıs 2015 tarihinden bu yana izin verilen eğitim kuruluşları arasında yer almaktadır.

17-18-19 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da Hotel Midi’de (Karyağdı Sokak No: 40 Çankaya) Ankara Barosu işbirliğiyle İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi düzenlenecektir. Kişi başı eğitim bedeli KDV dahil 850 TL’dir.

Uzmanlık eğitimi programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür. Kontenjanımızın 24 kişi ile sınırlı olması nedeniyle kayıt formunu doldurduğunuz halde ödeme yapmamanız durumunda kaydınız kesinleşmeyecektir. Ödeme yapmayı geciktirdiğiniz takdirde kontenjanımızın dolması riski bulunmaktadır. Kontenjanımızın dolması durumunda ön kaydınız maalesef kabul edilemeyecektir.

İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

Uzmanlık eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

Uzmanlık eğitimi, sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz.

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

İktisadi İşletmesi

Garanti Bankası

IBAN NO : TR36 0006 2001 3320 0006 2996 74

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

İktisadi İşletmesi Yabancı Diller Bölümü Söğütözü Cad. No:41 / Z2-Z3-Z4 Söğütözü/ ANKARA